Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne fram – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt pr. 30. april 2020 viser følgende tall:

  • 72 kommuner har 100 % dekning av vegadresser, og 104 kommuner har 99,00-99,99 % dekning.
    I praksis har da 176 av landets 356 kommuner full dekning.
  • 114 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90,00 og 98,99 % vegadresser).
  • 12 kommuner har mindre enn 50 % vegadresser.
  • Det er 96,39 % vegadresser i landet.
  • Ingen kommuner er helt uten vegadresse.

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir derfor oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial (tre ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke:

Fylke Adresser totalt Vegadresser I prosent Matrikkeladresser I prosent
Total 2 486 645 2 396 956 96,39 % 89 689 3,61 %
03 OSLO 101 896 101 768 99,87 % 128 0,13 %
11 ROGALAND 197 579 192 888 97,63 % 4 691 2,37 %
15 MØRE OG   ROMSDAL 135 203 126 764 93,76 % 8 439 6,24 %
18 NORDLAND 149 856 138 151 92,19 % 11 705 7,81 %
30 VIKEN 538 368 526 004 97,70 % 12 364 2,30 %
34 INNLANDET 291 370 287 214 98,57 % 4 156 1,43 %
38 VESTFOLD OG TELEMARK 224 661 210 950 98,35 % 3 711 1,65 %
42 AGDER 175 535 170 973 97,40 % 4 562 2,60 %
46 VESTLAND 290 285 277 659 95,65 % 12 626 4,35 %
50 TRØNDELAG 239 525 225 652 94,21 % 13 873 5,79 %
54 TROMS OG FINNMARK 142 367 128 933 90,56 % 13 434 9,44 %


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

Dato Adresser totalt Matrikkel-adresse Vegadresse Prosent   vegadresser Kommuner   med kun matrikkeladresser
13.01.2020 2 481 897 98 696 2 383 201 96,02 0
04.01.2019 2 458 673 142 983 2 315 690 94,18 2
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 91,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.