Skip to content

Adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder.

Kartverket tar initiativ til en fullstendig revisjon av dagens adresseveileder og foreslår at denne får status som instruks. Arbeidet starter denne høsten og Kartverket ønsker innspill til endringer o...

Read more

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.

Read more

Tjenesten Se eiendom viser alle eiendommer i Norge med eiendomsgrenser, bygninger, adresser og opplysninger fra grunnboken.

Read more

Hva er et adressemerke, og hvorfor skal vi ha det på døra?

Read more

En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen.

Read more

For å kunne ta vare på bruksnavn av kulturvernmessig verdi er det åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen.

Read more

Huseier eller fester har ansvaret for nummerskilt på egen bygning eller eiendom. Kommunen har ansvaret for skilting av gater og veier. Kommunens ansvar omfatter også opplysnings- og henvisningsskilt.

Read more

Kommune-, gårds- og bruksnummer er en eiendoms unike identitet. Tallkoden blir brukt til å identifisere eiendommer i både matrikkelen og grunnboken.

Read more

Her kan de som jobber med adressering finne nyttige artikler og lenker til hjelp i adresseringsarbeidet i kommunen.

Read more