Skip to content

Hvorfor har jeg fått dokumentet mitt utinglyst i retur?

Hvis et skjema er fylt ut feil, eller det av andre grunner ikke oppfyller de lovbestemte vilkårene for tinglysing, blir det sendt tilbake igjen til deg, slik at du kan rette feilene og prøve på nytt. Det blir lagt ved et brev som forklarer hva du skal gjøre. Hvis du har spørsmål kan du ringe vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00.