Skip to content

Hva betyr det når et dokument er nektet tinglyst?

Hvis det er feil eller mangler ved et dokument som gjør at det ikke kan tinglyses, blir det i første omgang sendt i retur til innsenderen slik at feilene kan rettes. Dersom dokumentet sendes inn igjen til tinglysing uten at feilene er rettet, kan dokumentet bli nektet tinglyst, jf. tinglysingsloven § 7 og § 8. Da blir det gjort et formelt vedtak om at dokumentet ikke oppfyller de lovbestemte vilkårene for tinglysing. Samtidig blir det gjort en anmerkning i grunnboken om at dokumentet er forsøkt tinglyst, men ble nektet.

Vedtaket kan ankes til lagmannsretten innen en måned. Dersom du ikke ønsker å anke avgjørelsen, men i stedet vil rette feilene ved å fylle ut et nytt dokument, kan du sende det inn og legge ved et brev hvor du skriver at at du frafaller ankeadgangen for det nektede dokumentet og ber om at anmerkningen fjernes fra grunnboken.