Skip to content

Hvordan sende inn tinglysingsdokumenter som gjelder personer med adressesperre?

Et tinglysingsdokument som gjelder en person med adressesperre vil være gradert etter beskyttelsesinstruksen. Ved behandling av slike dokumenter må vi som offentlig organ følge reglene i denne instruksen.

For å sikre riktig saksflyt oppfordrer vi også innsendere til å følge retningslinjene fra instruksen. Det betyr at dokumentet pakkes i en indre konvolutt, merket med «fortrolig» eller «strengt fortrolig». Konvolutten pakkes i en ny konvolutt som adresseres til Hønefoss for dokumenter som gjelder fast eiendom, eller Ullensvang for dokumenter som gjelder andeler i borettslag.

Dokumenter som gjelder personer med beskyttelsesgrad «strengt fortrolig» bør sendes med bud, eller som rekommandert post.

Henvendelser som gjelder personer med «fortrolig» eller «strengt fortrolig» adresse bør ikke sendes elektronisk. Ta kontakt via telefon eller post.