Skip to content

Må dokumenter som skal tinglyses sendes rekommandert?

Vi krever ikke at dokumenter som skal tinglyses sendes til oss med rekommandert postgang. Ordinær postgang er tilstrekkelig. Dersom dokumenter sendes rekommandert til oss, blir de ikke sendt tilbake med rekommandert postgang, men med vanlig post.