Skip to content

Må jeg fylle ut skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søke om konsesjon?

Når skjøter eller andre hjemmelsdokumenter sendes til tinglysing skal det samtidig gjøres rede for at konsesjonsforholdene er i orden; enten gjennom konsesjonsvedtak, egenerklæring om konsesjonsfrihet, eller ved å godtgjøre at ingen av disse dokumentene er nødvendige. Det samme gjelder ved tinglysing av bruksrett eller festerett som skal gjelde for mer enn 10 år. Det er kommunen som er konsesjonsmyndighet, og som registrerer opplysninger om konsesjonsforhold i matrikkelen. 

Read more