Skip to content

Hvilke kommuner har nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense)?

Landbruksdirektoratet har lagt ut en liste over kommuner med nedsatt grense for konsesjon (nullgrense).

Read more