Skip to content

Hvordan tinglyser jeg en leierett eller annen bruksrett i fast eiendom?

Du kan tinglyse en leierett, bruksrett, borett eller annen rettighet i fast eiendom ved å sende inn avtalen som dere har skrevet, eller fylle ut vårt veiledende skjema "Erklæring om rettighet eller servitutt". Dersom rettigheten skal tinglyses i forbindelse med en eiendomsoverdragelse kan den skrives inn i punkt 6 i skjøtet. Dersom avtalen gir rett til eksklusiv bruk av en bestemt del av eiendommen, og avtalen kan gjelde i mer enn 10 år, må arealet i mange tilfeller måles opp og gis et eget matrikkelnummer (festenr.). 

Read more