Skip to content

Kan jeg få opplest innholdet i et tinglyst dokument på kundetelefonen?

Nei. Dersom du ønsker informasjon om innholdet i et tinglyst dokument, kan du bestille en kopi av dokumentet fra vårt arkiv.

Read more