Skip to content

Kan jeg bestille kopi av et hjelpedokument?

Nei. Et hjelpedokument er et dokument som ikke er tinglyst, men som var nødvendig som dokumentasjon ved tinglysing eller sletting av et tinglyst dokument, jf. tinglysingsforskriften § 7. Noen eksempler på hjelpedokument er: fullmakter, samtykkeerklæring, bostyrerattester og testamenter.

Hjelpedokumenter blir ikke utlevert ved bestilling av kopi av det tinglyste hoveddokumentet.

Hvis du ønsker å begjære innsyn i dokumentet etter offentleglova, kan du sende et brev om dette til Kartverket. Husk å oppgi hva slags type dokument du ønsker innsyn i, dokumentnummeret og tinglysingsdatoen for saken hvor dokumentet ble brukt som hjelpedokument, og hvilken eiendom det gjelder.

Adresser og kontaktinformasjon