Skip to content

Jeg lurer på hvordan jeg skal forstå eller tolke innholdet i et tinglyst dokument. Kan dere hjelpe meg?

Nei, vi i Kartverket kan ikke vurdere og uttale oss om innholdet i et tinglyst dokument. Dersom man i ettertiden blir usikker på hva som er avtalt i et tinglyst dokumentet, og partene ikke klarer å bli enige, kan det være lurt å ta kontakt med noen som har kjennskap til fagområdet, for eksempel en advokat eller annen rettshjelper. Hvis du mener at et dokument er tinglyst på feil måte kan du sende oss en klage og be om at feilen rettes.

Read more