Skip to content

Hva betyr det når hjemmelshaver er "beskyttet i henhold til instruks"?

Enkelte ganger vil det ikke stå hvem som er registrert som eier av en eiendom i grunnboken. Grunnen til dette kan være at det er truffet et vedtak fra offentlige myndigheter om at en person har fått innvilget adressesperre, og skal unntas fra offentligheten. I slike tilfeller vil Kartverket behandle hjemmelshaver og tilknyttede dokumenter som fortrolig informasjon. På grunnboksbladet blir hjemmelshavers navn erstattet med en standardtekst som sier "beskyttet iht. instruks", slik at navnet er skjult.

Spørsmål om innsyn i slike saker må begrunnes og sendes i brevs form til Kartverket.

Les mer om innsending av "fortrolig" og "strengt fortrolige" dokumenter til tinglysing.