Skip to content

Er tinglyste dokumenter og norske grunnboksutskrifter gyldige i utlandet?

Hvorvidt et norsk dokument er gyldig i utlandet, må avgjøres av myndighetene i det landet hvor dokumentet fremvises. Mange land er bundet av legaliseringsreglene i Haag-konvensjonen hvor det kreves at dokumentet bekreftes av notarius publicus og påføres apostillestempel av fylkesmannen.

Read more