Skip to content

Hva skal jeg gjøre for å rette en eiendomsgrense som er feil i kartet?

Hvis du og naboen din har blitt enige om å endre grensen mellom dere, kan kommunen hjelpe dere med en grensejustering eller arealoverføring, slik at kartet blir oppdatert.

Hvis eiendomsgrensen er uendret, men er feil registrert i Kartverkets eiendomskart, må du kontakte kommunen for å få rettet feilen.

I slike saker kan det være nødvendig å fremskaffe dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker, private avtaler om eksisterende grenser mellom naboer, eller andre dokumenter som gjelder eiendommen. Hvis noen av disse dokumentene er tinglyst, kan du bestille en kopi fra Kartverket eller Statsarkivene.

Les mer om hvordan du kan bestille kopi av tinglyste dokumenter.

Med slik dokumentasjon, og forutsatt at naboen er enig i at grensen er feil, kan dere kreve at kommunen retter opplysningene. Dersom du og naboen er uenige om hvor grensen går, kan verken Kartverket eller kommunen avgjøre tvisten. Saken må bringes inn for forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten. Resultatet av slike saker kan registreres i matrikkelen.

Les mer om eiendomsgrenser.

Finn din eiendom i Se eiendom.