Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Avvikler «Eiendomstjenester»

Den digitale tinglysingstjenesten for mindre virksomheter, «Eiendomstjenester», blir avviklet i løpet av 2023. Fra 1. april er det ikke mulig å registrere nye brukere i tjenesten.

Etter rundt to år i drift har Kartverket, etter nøye vurderinger, bestemt at nettjenesten «Eiendomstjenester» skal avvikles permanent i siste kvartal av 2023. Kartverket vil informere brukere av tjenesten god tid i forveien når dato for avvikling er bestemt.

Eksisterende brukere vil fremdeles kunne benytte seg av tjenesten, selv om muligheten for å registrere nye brukere blir skrudd av 1. april.

Veiskille

«Eiendomstjenester» var kommet til et veiskille: Investere i videreutvikling av, eller avvikle nettjenesten?

Beslutningen om å avvikle «Eiendomstjenester» er gjort etter nøye vurdering av teknologi, nytteverdi, brukerbehov og kostnader.

Etter to år i drift har tjenesten gitt innsikt, erfaring og kunnskap som blir viktig for Kartverket på veien videre i arbeidet med å øke digital tinglysing.

Åpner for nye muligheter

Kartverket vil utforske nye måter å møte behovene for digital tinglysing for mindre virksomheter og privatpersoner.

– I løpet av 2023 vil vi gå i tett dialog med tilbyderne av tinglysingstjenester for å undersøke hvordan mindre virksomheter og privatpersoner kan ivaretas på best mulig måte, sier direktør Hannah Cook i Kartverkets eiendomsdivisjon.

Målet om økt digital tinglysing står seg. Kartverket skal fortsatt legge til rette for løsninger som gir enkel, sikker og digital tinglysing for eksisterende og nye brukere – blant annet ved å videreutvikle vårt maskin-til-maskin-grensesnitt (api).

Kontakt

Fakta «Eiendomstjenester»

Nettjeneste for digital tinglysing for profesjonelle aktører som tinglyser små volum, men ofte nok til at det er behov for en digital tinglysingstjeneste.

Lansert som pilot i april 2021.

Mindre advokatbedrifter var en prioritert målgruppe.

Avvikles siste kvartal i 2023.

Share