Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ny kartløsning for Gjerdrum

Et nytt endringskart over Gjerdrum viser hvordan massene har flyttet seg i forhold til eksisterende terreng. Endringskartet er basert på helt ferske laserdata bestilt fra NVE.

FAKTA Datafangst i krisesituasjoner

  • For å håndtere situasjoner som flom og skred ble det i 2015 inngått en samarbeidsavtale for flybåren datafangst som krever rask datainnsamling.
  • Kartverket skal på vegne av initiativtaker uten ugrunnet opphold iverksette tilbudsforespørsel, inngå avtale og igangsette arbeidet med datainnsamling.
  • Les mer om samarbeidsavtalen for flybåren datafangst i krisesituasjoner

Det er firmaet Terratec som har gjennomført nye lasermålinger med fly over Gjerdrum og laget endringskartet i løsningen Mapspace. Her blir de nye dataene sammenstilt mot eksisterende kartdata i den nasjonale høydemodellen fra Kartverket.

Se kartet nederst på siden.

-Enkel tilgang og visualisering av geografisk informasjon er viktig i arbeidet med å analysere årsaken til naturkatastrofer. Ny teknologi og deling av geodata på tvers av aktører kan også åpne for nye måter å håndtere krise- og beredskapsarbeid på, sier kartverkssjef Johnny Welle.

- Nyttig for vurderinger

I løpet av de kommende dagene vil løsningen bli utvidet med funksjonalitet for 3-dimensjonal visning. Terrengdata for flere skanninger tilbake til 2007 vil også bli lagt til i visningen. Dette kan bidra til å detektere og vise terrengendringer over tid.

-Ny terrengmodell og flybilder er nyttig for vurderinger knyttet til skredkanten og som grunnlag for vurderinger av hva som kan gjøres i området, sier seksjonssjef Hallvard Berg i NVE.

Se kartet

Det er en slidebar i venstre kant som kan dras over datasettene for å se landskapet før og etter skredet. Klikk her for å åpne kartet i nytt vindu. NB: Kartløsningen støtter ikke Internet Explorer, så du må bruke en annen nettleser. 

Share