Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Brukerforum for Nasjonal vegdatabank (NVDB)

NVDB brukerforum Vestfold og Telemark avholder webinar denne dagen. Møtet er digitalt, og du kan delta via Teams-lenken.

10:00 - 11:00

Har du spørsmål?

Kontakt Kartverket Vestfold og Telemark

jorgen.paus@kartverket.no

Dagsorden

10:00: Informasjon om Datafangst 2.0, v/ Jan kristian Jensen, Statens vegvesen

10:30: Erfaring med innlegging av stikkrenner, v/ Fritjof Valde Janson, Ringebu kommune

11:00 Slutt

Ikke fått invitasjon? Se lenke i høyre felt

Her kan du lese om NVDB brukerforumet

Share