Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fokus på datakvalitet i Trøndelag

På årsmøtene for FDV-avtalene var hovedfokus standardisering og rutiner for kontinuerlig ajourføring.

Vel 100 personer deltok på årets regionale møter som ble avholdt i Orkanger, Stiklestad og Grong i perioden 7. - 16. mars. Også i år ble møtene gjennomført med en blanding av foredrag og god tid til spørsmål og erfaringsdeling.

Temaene som ble belyst var:

  • standardisering og overgang til FKB og Plan 5.0
  • rutiner for kvalitetsheving og oppdatering av matrikkel, AR5 og planregister
  • nye krav til dokumentasjon og rapportering av ledningsdata til nasjonalt register for luftfartshindre (NRL)

Det var satt av god tid til spørsmål og erfaringsdeling. Årsmøtet for avtalene var naturlig nok en del av møtet.

Gode innlegg og interessante diskusjoner

Statsforvalteren, kommunene og Kartverket bidro med gode innlegg som førte til interessante diskusjoner og erfaringsdeling.

Samarbeidspartene jobber godt med kontinuerlig ajourføring av geodatagrunnlaget i Trøndelag. Det er avgjørende for å nå delmålene i fylkesgeodataplanen om å sikre et standardisert geodatagrunnlag med riktig kvalitet.

Det igjen er viktig for å oppnå hovedmålet for Norge digitalt i Trøndelag. Det er økt bruk av geografisk informasjon i viktige samfunnsprosesser for utvikling av et bærekraftig samfunn.

Til gjeldende geodataplan for Trøndelag

Eksempel på samfunnsprosesser der standardiserte geodata med riktig kvalitet benyttes:

  • digitalisering av offentlig sektor
  • forvaltning, saksbehandling og prosjektering
  • samfunnssikkerhet og beredskap
  • klima og miljø
  • næringsutvikling og innovasjon

     

Til-oppsumm-FDV-møter-TRL-2023-besk.jpg

KONTINUERLIG AJOURFØRING: Eksempel på god kontinuerlig ajourføring i Levanger kommune. Nye bygninger (rosa), nye veger og endring i AR5 er oppdatert underveis i utbyggingen av nytt boligområde (Ill.: Kartverket).

 

Share