Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Flere ut på tur!

Det har fyrtårnprosjektet på Offenåsen lagt godt til rette for. Med godt samarbeid og omfattende innsats er Offenåsen og tilgrensende turterreng blitt mer tilgjengelig for Steinkjers befolkning og tilreisende.

Turkart for Offenåsen

Offenåsen er et velkjent turmål i Steinkjer kommune. Stier som har blitt til over år med ferdsel var ikke merket på kartet. Det har Oftenåsens venner gjort noe med. De har i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune og Kartverket ferdigstilt turkart over Offenåsen. Disse er tilgjengelig i nettjenester som norgeskart.no og ut.no.

Klikke for hele kartutsnittet (png)

Enkelte-fotruter-til-Rannemleia-NordTRL-KV-besk.png

Kartutsnittet viser noen av fotturene fra Rannemleia til Offenåsen like ved Peilehytta. Ill.: norgeskart.no

Skiltet, gruset og ryddet

Området er i tillegg skiltet, traseer er gruset opp og stier er ryddet og åpnet opp. Stier som bare var kjent for de færreste er nå vist i kartet.

Det er anlagt parkering ved fire ulike innfallsporter til området hvor det også finnes en informasjonstavle med kart.

Langs stiene er det i tillegg informasjonstavler om områdets kulturhistorie, geologi og natur.

Markarbeidet er hovedsakelig utført våren og sommeren 2022.

Tilgjengelig for alle

Nå har Offenåsen og tilgrensende turterreng blitt mer tilgjengelig for Steinkjers befolkning og for tilreisende. Belønningen etter en strevsom tur opp er en flott utsikt på toppen. Ikke bare over Steinkjer by men også over fjorden og omkringliggende fjell.

Stolen-på-toppen-Oftenåsens-venner-besk.png
På toppen kan man nyte utsikten fra verdens største hagestol. Foto: Oftenåsens venner

Med dette arbeidet vil Offenåsen og Peilehytta være tilgjengelig for langt flere. Oftenåsens venner må nok holde vaffeljernet varmt, for nå blir det trengsel langs stiene opp til toppen!

Om friluftslivets ferdselsårer

Hovedmålet med prosjektet er å få flere ut på tur. Man ønsker å tilby stier og løyper der det er størst behov for flest mulig. Gode og trygge naturopplevelser er viktig for god folkehelse for store og små.

I arbeidet med friluftslivets ferdselsårer inngår blant annet:

  • å etablere kunnskapsgrunnlag
  • å utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer
  • gjennomføring og tiltak

Friluftslivorganisasjonene og de frivillige i lokale lag og foreninger er viktige brikker i dette arbeidet.

Les mer om ferdselsårer for friluftsliv (miljodirektoratet.no)

Kartdata om friluftsliv

Kartverket har masse gratis data som kan brukast i turkart. Vi har datasettet som ligg til grunn for den nasjonale turkartserien i Noreg, og vi forvaltar hundrevis av turruter i nasjonal database for turruter.

Turruter

Kartverket har ansvaret for å forvalte og distribuere Nasjonal database for turruter.

Share