Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartleggingsprosjekt i Trøndelag

Her finner du informasjon om pågående kartlegginger som Kartverket Trøndelag er prosjektleder for.

Geovekstprosjekt 2023

Det skal foretas periodisk ajourføring av FKB-B-områder fra flyfoto i 3 kommuner i Trøndelag i år:

  • Meråker
  • Tydal
  • Åfjord

I Åfjord vil flygingen bli gjennomført med drone. For Meråker og Tydal vil vi bruke ordinær flyfotografering.

I tillegg til FKB-B prosjektene, har vi også i år et ajourføringsprosjekt i FKB-C-områder. Disse er basert på omløpsbilder som ble fotografert i 2022. Dette gjelder hele 21 kommuner.

Se detaljer i oversikten under.

Status kartleggingsprosjekt i Trøndelag

Navn på prosjekt Kommuner Kartleggingstype Planlagt leveranse fra firma Firma Status februar 2023
Åfjord 2023 Åfjord fotografering med drone, tettstedene Åfjord og Roan.
FKB-B ajourføring Ortofoto
1.9.23 Scan-survey Oppdrag tildelt
Trøndelag FKB-C 2022 Steinkjer, Frøya, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Malvik, Tydal, Meråker, Stjørdal, Levanger, Verdal, Snåsa, Inderøy, Indre Fosen, Heim, Ørland, Åfjord, Orkland og Rindal FKB-C ajourføring og konstruksjon 1.11.23   Anbud mottatt, tildeling pågår
Meråker-Tydal Meråker, Tydal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon. Ortofoto 10 1.2.24   Ute på anbud, frist 1. mars
Nærøysund 2022 Nærøysund FKB-B ajourføring og nykonstruksjon. Ortofoto 10 Vinter 2023 BSF Data levert, kontroll pågår
Hitra-Rindal 2022 Hitra, Rindal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon. Ortofoto 10 Vinter 2023 Hexagon Data levert, kontroll pågår
Trøndelag FKB-C 2021 Meråker, Selbu, Tydal, Malvik Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkland FKB-C ajourføring og nykonstruksjon 1.11.22 Hexagon Data levert, det meste tilgjengelig i SFKB
Share