Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ansatte ved Kartverket Trøndelag

Kartverket Trøndelag har kontorsted i Trondheim og Steinkjer. Vi er for tiden 16 ansatte. I tillegg er det ansatte i andre divisjoner/ avdelinger som også har kontorplass ved våre kontorsteder. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket Trøndelag: trondelag@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Trøndelag
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Lars Mardal Fylkeskartsjef 32 11 87 89 /
95 16 92 44
lars.mardal@kartverket.no
Alf Egil Aaberge Geovekst, Norge digitalt 32 11 87 94 alf.egil.aaberge@kartverket.no
Anders Østeraas Matrikkel, Tilsyn, Riksgrenseoppgang Norge-Sverige og Norge-Finland 32 11 84 95 anders.osteraas@kartverket.no
Ann-Kristin Engan Matrikkel, Adressering, Felles Kartdatabase 32 11 87 95 ann-kristin.engan@kartverket.no
Berit Nordtug Arealplan, Temadata, Plan 5.0 32 11 84 89 berit.nordtug@kartverket.no
Berit Sandnes Stedsnavn, Navneansvarlig, Sentralt stedsnavnregister (SSR), Prosjektarbeid i SSR 32 11 87 82 berit.sandnes@kartverket.no
Brit Ingunn Wennberg Fagkoordinator for Felles Kartdatabase, Geovekst, Arealplan 32 11 87 93 brit.ingunn.wennberg@kartverket.no
Elling Ringdal Fagkoordinator plan- og temadata, arealplan, Norge digitalt 32 11 84 83 elling.ringdal@kartverket.no
Jens Kristian Hvalgård Geovekst, Nasjonal detaljert høydemodell, Vegnett og Felles kartdatabase 32 11 84 82 jens.kristian.hvalgard@kartverket.no
John Thomas Aalstad Fagkoordinator Matrikkel, Tilsyn, Adressering 32 11 87 92 john.thomas.aalstad@kartverket.no
Jon Endre Kirkholt Fagkoordinator for Norge digitalt, Geovekst, Fysak-utvikling 32 11 84 87 jon.endre.kirkholt@kartverket.no
Lars Ove Lehn Felles kartdatabase, Geovekst, Temadata, DOK 32 11 84 88 lars.ove.lehn@kartverket.no
Lillbjørg Leirbekkhei Felles kartdatabase, Vegnett, Adressering 32 11 84 84 lillbjorg.leirbekkhei@kartverket.no
Liv Trongmo Hognes Fagkoordinator for Geovekst, Nasjonal detaljert høydemodell 32 11 84 94 liv.trongmo.hognes@kartverket.no
Olav Jenssen Matrikkel, Tilsyn, Fysak-utvikling 32 11 84 86 olav.jenssen@kartverket.no
Synne Rudsar Arealplan, temadata, Norge digitalt 32 11 87 88 synne.rudsar@kartverket.no

 

Ansatt i Sjødivisjonen med kontorplass i Trondheim
Navn Tilhørighet / Arbeidsområde Telefon E-post
Hilde Sande Borck Sjødivisjonen Oseanografi 51 85 88 25 hilde.sande.borck@kartverket.no

 

Ansatt i Kartverket Nordland med kontorplass i Steinkjer
Navn Tilhørighet / Arbeidsområde Telefon E-post
Erik Røstad FKB, Geovekst, FDV 32 11 87 73 erik.rostad@kartverket.no

 

Ansatt i Infrastrukturavdelingen med kontorplass i Trondheim
Navn Tilhørighet / Arbeidsområde Telefon E-post
Bernt Audun Strømsli Infrastrukturavdelingen 32 11 87 84 / 93 60 34 25 bernt.audun.stromsli@kartverket.no

 

Engasjert i Eiendomsdivisjonen med kontorplass i Trondheim
Navn Tilhørighet / Arbeidsområde Telefon E-post
Åsmund Christenson Stedsnavn, Sentralt Stedsnavnregister (SSR) 32 11 87 81 asmund.christenson@kartverket.no
Share