Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Aktivitetskalender Trøndelag fylke

Her finner du oversikt over framtidige møter og kurs i regi av Kartverket Trøndelag. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig.

Fylkesgeodatautvalg for Trøndelag fylke

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trondelag@kartverket.no

Her finner du oversikt over planlagt aktivitet i regi av Kartverket Trøndelag. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket.  Endringer kan skje og oversikten oppdateres jevnlig.

Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.


 

Planlagte møter og kurs i Trøndelag fylke 2021
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
31.8 - 1.9. Fellesmøte for Norge digitalt-utvalgene Trøndelag Teams  
8.6. Møte i Basisdatautvalget Trøndelag Teams  
1.6. Fagmøte for nettselskapene Trøndelag Teams  
5.5. Webinar om stedsnavnarbeid Møre og Romsdal og Trøndelag Teams Avholdt
21.4. Kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister» Trøndelag Teams Avholdt
16.3. Vedlikeholdsårsmøte (FDV-årsmøte) Trøndelag Video Avholdt
20.1. Webinar om digitalisering av plan- og byggesaksbehandling Trøndelag video Avholdt
14.1. Møte i Basisdatautvalget Trøndelag Video Referat
12.1. Møte i Fylkesgeodatautvalget Trøndelag Video Referat


Aktuelle kurs og seminarer kan også bli annonsert via sin nettside for kurs og konferanser

Share