Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Plan- og temadatautvalg for Troms og Finnmark

Utvalget består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. Utvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget.

Utvalget skal ha økt fokus på etablering, bruk og samordning av plan- og temadata i fylket. Det betyr at utvalget skal være en pådriver for dette arbeidet samt sørge for koordinering og kvalitetssikring av aktuelle datasett.

Eventuelle referat fra møtene ligger nederst.

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget (PTU-TF) Troms og Finnmark
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren Pål Tengesdal Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren Jørgen Remmen Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommunen Fredrik Duvholt Haug Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkeskommunen Kristin Foosnes Troms og Finnmark fylkeskommune
Kommunene Ane Pedersen Røren Deanu gielda - Tana kommune
Kommunene Lars Halvor Uthus Hammerfest kommune
Kommunene Birger Storås Nordreisa kommune - Ráissa suohkan 
Kommunene Ernst Sandjord Tromsø kommune
Kommunene Hans Martin Fløystad Tjeldsund kommune
Kommunene Roger Skog (leder) Senja kommune
Norge digitalt-part (regionalt) Knut Stalsberg Norges geologiske undersøkelser (NGU)
ND-part (regionalt) Tom Hansen Fiskeridirektoratet Region Troms
ND-part (regionalt) Finn-Arne Haugen Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
ND-part (regionalt) Steinar Henriksen Finnmarkseiendommen
ND-part (regionalt) Thor Andreas Basso Sametinget - Sámediggi
Kartverket Markus Torstad Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Steinar Vaadal Kartverket Troms og Finnmark
Share