Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Møte i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark

Det blir møte for medlemmene i BGU denne dagen. Møtet avholdes digitalt. Dagsorden finner du her.

12:00 - 14:30
Teams (invitasjon er sendt medlemmene)

Dagsorden

  1. Referat
  2. Runde rundt bordet, hva foregår i organisasjonene
  3. Oppfølging / revidering geodataplan
    • hvordan ligger vi an i prosjekt, vedlikehold, kvalitetskontroller
    • er det flere tiltak / prosjekter / kvalitetshevingstiltak vi bør ta inn?
  4. Lisenskostnader kartprogrammer
  5. Eventuelt

Vel møtt!

Share