Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Det offentlige kartgrunnlag i Troms og Finnmark 2023

Alle kommunene i fylket har valgt sitt DOK en eller flere ganger. Målet for 2023 er at alle kommunene i Troms og Finnmark revelger sitt DOK. Artikkelen oppdateres fortløpende.

Status oktober 2023

Per nå har 33 kommuner (84,6 prosent) valgt DOK.

Sorterbar oversikt per kommune (nede på siden)
Klikk for større bilde (png)

DOK-status-TRF-2023.png
DOK STATUS: Kartutsnitt som viser status for valg av DOK i Troms og Finnmark fylke oktober 2023.

Det offentlige kartgrunnlaget og temadata

DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan-og byggesaksarbeid. Data som inngår er blant annet temadata og FKB-data. Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Kommunen velger hvert år hvilke temadatasett som skal inngå i deres DOK. Disse skal alltid tas hensyn til i kommunens planarbeid og saksbehandling.

Fordeler med å velge datasett som skal inngå i kommunens DOK:

  • et korrekt og oppdatert faktagrunnlag gir et bedre beslutningsgrunnlag
  • sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling
  • datagrunnlaget blir det samme for alle som planlegger og skal bygge innenfor kommunens grenser
  • bevisstgjør og hever fokus på og bruk av tematiske geodata

Målet i år er 100%

Årets mål for Troms og Finnmark er at alle 39 kommunene i fylket revelger DOK i løpet av 2023. Du finner mer informasjon i fylkets geodataplan.

Til Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark fylke

Hvilke datasett inngår i din kommunes offentlige kartgrunnlag?

En oversikt over hvilke DOK-datasett som gjelder for din kommune finner du på geonorge.no

Gå til geonorge.no og velg kommunen i nedtrekksmenyen

Kommunevis status for valg av DOK oktober 2023

Tabellen under viser status for valg av DOK i fylket, og oppdateres fortløpende.

Tips: Du kan søke i tabellen, eller sortere ved å klikke på tittelen i en av kolonnene.

Relatert informasjon

Mer om Det offentlige kartgrunnlaget (DOK): regjeringen.no

DOK og temadataarbeid

Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Share