Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Aktivitetskalender for Troms og Finnmark fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Troms og Finnmark.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Troms og Finnmark

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement Troms og Finnmark 2024
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon
9.1. Kommunebesøk - Vardø kommune Troms og Finnmark Vardø  

 

Planlagte arrangement Troms og Finnmark 2023
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon
29.11. Besøker det interkommunale samarbeidet Nord-Troms Plan og Eiendom Troms og Finnmark Storslett Avholdt
29.11 Kommunebesøk - Balsfjord kommune Troms og Finnmark Balsfjord Avholdt
27.10. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
5.10. Oppstartsmøte Geovekstprosjekt 2024 Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
3.10. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
15.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
13.9. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
12.9. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trf@kartverket.no

Share