Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Geovekstprosjekt i Oslo og Viken fylker

Kartverket Oslo og Viken er prosjektleder for samtlige kartleggingsprosjekt i Viken fylke.

For prosjekter som gjennomføres i Oslo kommune, ta kontakt med Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune.

Data publiseres på norgeibilder.no med mindre det står noe annet.

Datafangsten for 2022 prosjektene er vel gjennomført og all fotografering og laserskanning i årets prosjekter er utført.

Her følger en kort oppsummering av status:

  • Østfold FKB 2022: Datafangst gjennomført, midlertidige ortofoto publisert i norgeibilder, prøveleveranse FKB kontrollert
  • Lier Asker Bærum 2022: Datafangst gjennomført. Kontroll av prøveleveranse pågår. Midlertidig ortofoto er publisert på Norge i bilder
  • Viken laser 2022: Datafangst gjennomført, prøveleveranse kontrollert. Leveranse 1. september fra firma
  • Øvre Romerike 2022: Datafangst gjennomført. Venter på bildeleveranse
  • Follo skråfoto 2022: Datafangst gjennomført, midlertidige ortofoto publisert i norgeibilder, skråfoto tilgjengelig i innsynsløsning 1. september. Ortofoto leveres 23. september

Detaljer om leveranser i det enkelte prosjekt oppdateres fortløpende på geonorge.no

Share