Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Oslo og Viken

Kartverket Oslo og Viken har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylkene. Vi har kontorsted i Oslo.

Kontakt oss

Besøksadresse
Storgata 33, 7.etasje,
0184 Oslo (oppgang A)

Postadresse
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/  tidsskrifter
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 412 Sentrum,
0103 Oslo

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar om punktskydata fra bil, bane og drone

Geovekst Arbeidsgruppe for Ledning (GLA-gruppa) inviterer til webinar 12. desember om punktskydata fra bil, bane og drone. Målgruppen er parter i Geovekst-samarbeidet.

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 8. januar vil handle om føring av bygningsdata i matrikkelen.

View More Events

Nyheter

Hyperaktuelt tema på Norge digitalt-møter

Høstens hovedtema for regionmøtene i Oslo og Viken var «Vanndata». Dette var spesielt aktuelt i etterkant av ekstremværet Hans, der flere kommuner fikk erfare konsekvensene av å ha et ufullstendig kartgrunnlag. Spesielt stort fokus var det på fullstendighet og såkalte «kritiske punkt».

Søk etter flyfoto

Alle partar i geodata-samarbeidet Noreg digitalt kan no søke i digitalt sentralarkiv for vertikalbilde. Sjå kva flyfoto som finst, kvalitet og metadata.

Geodataplan for 2024-27 vedteken

Fylkesgeodatautvalget har vedteke ny geodataplan for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud. Kunnskap om og bruk av geodata er eit av satsingsområda i planperioden.

Foryngende forsterkninger

I august fikk vi to nye geodatamedarbeidere i Kartverket Oslo og Viken. Begge er i 20-årene og har senket gjennomsnittsalderen merkbart på fylkeskartkontoret.

Se flyfoto av flommen

Flybilder fra berørte flom- og skredområder i Hønefoss, Vikersund, Drammen, Vinstra, Espedalen, Jøra og Gausdal er publisert på «Norge i bilder» – og flere foto er på vei. Nå laserskanner vi også utvalgte områder.

View More Articles
Share