Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kvalitetskontroll av arealplaner

Kartverket Nordland tilbyr en kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner.

Kontaktperson

Kartverket Nordland

ole.kristian.furnes@kartverket.no

Den tekniske kvaliteten på de digitale arealplanene kommunene får inn varierer sterkt. Kartverkets avdeling i Bodø tilbyr å utføre en enkel kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner kommunene får inn til første gangs behandling.

Kontrollen vil blant annet bestå i om planene lar seg tegne opp i FYSAK/ Sosivis ved hjelp av standard kommandofiler og kvalitetskontroll ved hjelp av programmet SOSI-kontroll.

Egen kontroll hos kommunen

Kommuner som har lyst til å gjøre kontrollen selv kan ta utgangspunkt i artikkelen

Kontrollere arealplaner

Kartverket har mal for kontroll i form av Excel-ark som kan oversendes til kommunene på forespørsel.

Share