Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Arealplan og planregister i Nordland

Nordlandsatlas

Nordlandsatlas er en kartportal som viser vedtatte arealplaner og arealplaner på høring. Kartportalen er videreutviklet gjennom et samarbeid mellom Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) i Nordland, Nordland fylkeskommune og Kartverket Nordland.

Share