Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Aktivitetskalender for Møre og Romsdal

Her finn du ei oversikt over møter og kurs som vert arrangert av Kartverket Møre og Romsdal. Dette inkluderer aktivitet i regi av Noreg digitalt-samarbeidet i fylket. Oversikta vert jamleg oppdatert.

Planlagt møteaktivitet og kurs for Møre og Romsdal 2022

Dato Type aktivitet Region / kommunar Stad Påmelding / Informasjon
19. september Workshop: Naturmangfald i planlegging Heile fylket Tingvoll Påmelding
Share