Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Geovekstprosjekt Innlandet fylke

Her finner du informasjon om pågående kartleggingsprosjekter som Kartverket Innlandet er prosjektleder for.

Geovekstprosjekt i 2022

Det blir foretatt periodisk ajourføring av FKB fra flyfoto i 3 regioner i Innlandet i år:

  • Nord-Østerdal
  • SÅTE
  • Gjøvikregionen

Flyfotografering er fullført for alle områder, og deler av områdene er også laserskannet med tanke på oppdatering av terrengmodell.

Midlertidige ortofoto og laserdata for alle områder skal være klare i oktober/ november, og endelige leveranser med FKB-data i starten av 2023.

Se detaljer i oversikten under.

Kartleggingsprosjekt Innlandet
Nummer Prosjekt Områder Kartleggingstype Planlagt
leveranse
fra firma
Firma Status per september 2022 Kart
LACHIN21 Gjøvikregionen FKB-AB 2022 Gjøvik, Toten, Land FKB-A/B, ortofoto, laser des 2022 Terratec Flyvning gjennomført -
LACHIN22 SÅTE FKB-B 2022 Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal FKB-B, ortofoto, laser jan 2023 Hexagon; kartlegging, Terratec; laser Flyvning gjennomført -
LACHIN23 Nord-Østerdal FKB-B 2022 Alvdal, Tynset, Folldal, Rendalen, Os, Tolga FKB-B, ortofoto, laser febr 2023 Rambøll; kartlegging, Terratec; laser Flyvning gjennomført -
LACHIN11 Elverum-Solør FKB-AB 2021 Elverum, Våler og Åsnes FKB-A/B, ortofoto, laser Levert Blom; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Alle data levert LACHIN11
LACHIN12 Hedmarken FKB-AB 2021 Hamar, Ringsaker, Stange og Løten FKB-A/B, ortofoto, laser Levert Blom; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Alle data levert LACHIN12
LACHIN13 Midt-Gudbrandsdal FKB-B 2021 Ringebu, Nord- og Sør-Fron FKB-B, ortofoto, laser Levert Rambøll; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Alle data levert LACHIN13
LACHHE92 Historisk ortofoto Innlandet 2019 50 kommuner i Innlandet, Viken og Vestland Historisk ortofoto - ca 100 fotodekninger Levert Cowi Alle data levert -
Share