Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Geovekstprosjekt Innlandet fylke

Vi nærmer oss sluttleveranse for alle 2020-prosjektene. Det gjenstår fortsatt litt arbeid med kvalitetskontroll av mottatte data, og oppretting hos kartleggingsfirma for datasett som vi har reklamert på. Vi regner med det meste er på plass i løpet av februar.

Geovekstprosjekt i 2021

Anbudskonkurranser for årets prosjekter er i full gang. Vi regner med å ha alle avtaler på plass i god tid før fotosesongen starter.

Se detaljer i statusoversikten under.

 
Nummer Prosjekt Områder Kartleggingstype Planlagt
leveranse
fra firma
Status per februar 2021 Kart
LACHIN11 Elverum-Solør FKB-AB 2021 Elverum, Våler og Åsnes FKB-A/B, ortofoto, laser høst/ vinter 2022 Anbudskonkurranse pågår. Planlagt fotografering 2021 LACHIN11
LACHIN12 Hedmarken FKB-AB 2021 Hamar, Ringsaker, Stange og Løten FKB-A/B, ortofoto, laser høst 2021 Anbudskonkurranse gjennomført. Oppdrag tildelt Blom AS. Planlagt fotografering 2021 LACHIN12
LACHIN13 Midt-Gudbrandsdal FKB-B 2021 Ringebu, Nord- og Sør-Fron FKB-B, ortofoto, laser vinter 2022 Anbudskonkurranse pågår. Planlagt fotografering 2021 LACHIN13
LACHHE91 Skråbilder Innlandet 2020 Mjøsområdet, Øyer, Kongsvinger, Åsnes og Elverum Skråbildefotografering 1.10.2020 Alle data levert; skråbilder og ortofoto LACHHE91
LACHHE92 Historisk ortofoto Innlandet 2019 50 kommuner i Innlandet, Viken og Vestland Historisk ortofoto - ca 100 fotodekninger des 2020 - des 2021 Ortofoto-produksjon pågår  
LACHIN01 Sør-Hedmark FKB-B 2020 Kommunene i Sør-Hedmarkregionen FKB-A/B, ortofoto, laser 1.11.2020 Ortofoto og laser levert. FKB-data til kontroll hos Kartverket. LACHIN01
LACHIN02 Østre Toten skog-ortofoto 2020 Østre Toten kommune FKB-C, ortofoto, overflatemodell 1.11.2020 Alle data levert; FKB, ortofoto og overflatemodell LACHIN02
LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal FKB-B 2020 Kommunene i Nord-Gudbrandsdal regionen FKB-B, ortofoto, laser 15.1-15.2.2021 Laserdata og foreløpige ortofoto mottatt. FKB-data leveres i løpet av februar LACHIN03 
LACHHE64 Atndalen laser 2020 (SÅTE 2016) Atndalen i Stor-Elvdal Laser (tillegg til SÅTE 2016) 1.10.2020 Alle data levert. LACHHE64
Share