Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Revitalisering av Norge digitalt-utvalgene

Representantene i Norge digitalt-utvalgene i Agder møttes til sommermøte i Kristiansand i juni. 

De senere årene har ikke arbeidsutvalgene hatt egne møter. I stedet har vi hatt fellesmøter med fylkesgeodatautvalget. I år revitaliserer vi utvalgene, og både basisutvalget og plan- og temadatautvalget møttes hver for seg.

Sommermøtet 12. juni samlet både fylkesgeodatautvalget og arbeidsutvalgene. I møtet fikk alle deltakerne mulighet til å gi informasjon om sine relevante planer og satsninger. Vi fikk en god diskusjon, og det kom mange gode innspill til fokusområder for kommende fylkesgeodataplan for Agder.

Basisdatautvalget gjenoppsto som selvstendig utvalg med første møte 15. februar i år. Ulike tema ble diskutert, deriblant FDV-samarbeidetsprosjekter i Agder, overgang til FKB 5.0, KKB-kartlegging, laserskanning etter NDH, status i pågående prosjekter og hvordan det ønskes at jobbes videre med geodataplanen. Det ble enighet om at utvalget møtes to ganger i året, da i forkant av møte i fylkesgeodatautvalget.

Plan- og temadatautvalget har også gjenopptatt aktiviteten, og møttes 24. mai i år. Første møte ble brukt til å finne retningen for hvordan man ønsker at utvalget skal arbeide fremover. De snakket også om viktigheten av god kvalitet og tilgjengelighet av arealplaner på alle nivå, og diskuterte arbeidet med arealregnskap i Agder fylkeskommune.

Kartverket er sekretariat for alle tre utvalgene, og sender ut invitasjon til nye møter like over sommeren. Arbeidsutvalgene skal møtes fysisk, mens fylkesgeodatautvalget gjennomfører sitt møte digitalt.

Vil du vite hvem som sitter i utvalgene, eller lese referat fra siste møte? Det finner du her:

Share