Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Innspill til geodataplanen

Hvilken retning skal geodataarbeidet i Agder ta de neste fire årene? Geodataplanen for Agder skal rulleres, og vi trenger dine innspill innen 1. september.

Gode og konkrete innspill fra Norge digitalt-partene i fylket vil gi et best mulig styringsverktøy for geodataaktiviteten de neste årene. Frist for tilbakemelding er 1. september 2023.

Årlig rullering

Geodataplanen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Kartverket Agder ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylket om innspill til mål og tiltak i revidert utgave. Meld også fra om behov for opplæring, kurs, aktuelle prosjekter, eller om det er fokusområder man bør ha større fokus på i neste periode.

Frist for tilbakemelding

Alle Geovekst-parter, medlemmene av basisutvalget og plan- og temadatautvalget mottok e-post før sommeren, med ønske om innspill til fylkets geodataplan i Agder for perioden 2024-2027. Gjeldende geodataplan for perioden 2023-2026 finner dere her.

Mottatte innspill vil bli behandlet i fylkets geodatautvalg til høsten. Ny geodataplan for Agder for perioden 2024-2027 skal  være vedtatt innen 1. november 2023.

Norge digitalt-utvalgene

Arbeidsutvalgene for basisdata og plan- og temadata vil avholde hvert sitt møte tidlig til høsten. I etterkant av disse møtene vil det bli et møte i fylkets geodatautvalg, hvor planen behandles og vedtas.

Referat fra møter i utvalgene ligger på utvalgenes sider.

Har du spørsmål eller innspill til fylkets geodataplan eller handlingsplan?

Kontakt

 

Fylkesgeodataplan for Agder

Fylkets geodataplan skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet.

Aktivitetskalender for Agder

Her finner du oversikt over møter og kurs som arrangeres i regi av Kartverket Agder. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig.