Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Arbeidsutvalg for basis geodata i Agder

Basisutvalget (BGU) for Agder fylke består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget er ment å spille en viktig rolle som støtte for Kartverket Agder i sitt arbeid med koordinering av felles prosjekt.

Utvalget vil ha møter etter behov. Kartverket Agder har sekretariatfunksjon. 

Utvalget skal

  • behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata
  • videreutvikle rutinene for vedlikeholdsarbeidet innen Geovekst
  • foreslå prioritering av prosjekt
  • være bidragsyter til fylkesgeodataplanen
  • gjennomføre møter etter behov

Medlemmer i basisutvalget for Agder fylke

Representerer Navn Arbeidsgiver
Kommunene Agnar Tore Vaaje Vegårdshei kommune
Kommunene Steinar Aas Birkenes kommune
Kommunene Jon Lende Lyngdal kommune
Kommunene Eva Høksaas Kristiansand kommune
Statens Vegvesen Kirsti Høgvard Statens Vegvesen
Agder fylkeskommune Janet Slåen Agder fylkeskommune
Landbruk Una Glende Janson Statsforvalteren i Agder/ landbruksparten
Telenor Lise Randi Bjørnstad Telenor
Nye Veier Per Terjesen Nye Veier
Energi Anne Helene Ruud Glitre Energi
Bane Nor Jon Haugland Bane Nor
Kartverket Lars Fredrik Gyland Kartverket Agder

 

Share