Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Fylkesgeodatautvalget skal vedta ny geodataplan for Agder fylke for perioden 2024-2027.

09:30 - 11:00
Teams

I tillegg til ny geodataplan er status på mål og tiltak for 2023 hovedtema på møtet.

Møteinvitasjon er allerede sendt ut til aktuelle parter pr e-post. Kom veldig gjerne med innspill til aktuelle tema.

Fylkesgeodatautvalget

Fylkesgeodatautvalget i Agder vedtar geodataplanen og hovedsatsningsområder i planperioden.

Fylkesgeodataplanen

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Agder fylke.

Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene.

Kontakt

 

Share