Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Årsmeldingar og strategiske dokument

Kartverket er underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vi jamleg rapporterer til. Sjå årsmeldingane og dei strategiske dokumenta våre. 

Årsmeldingar 

Årsmeldinga er eit av dei viktigaste styringsdokumenta til Kartverket i dialogen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årsrapporten gir eit heilheitlig bilete av Kartverket som verksemd.

Årsmelding for 2019 (pdf)

Sjå eller last ned Kartverkets årsmelding for 2019.

Årsmelding for 2018 (pdf)

Sjå eller last ned Kartverkets årsmelding for 2018.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet trekk opp måla for verksemda vår, delmål/resultatmål, samt prioriteringar og krav til komande budsjettår. 

Tildelingsbrev for 2021 (ekstern lenke)

Strategi

Kartverket er i ferd med å utarbeide en ny strategi. Foreløpig er denne gjeldande:

Kartverkets strategi for 2020 (pdf)

Sjå eller last ned Kartverkets strategi for 2020.

 

Share