Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Seminar om digitalisering av plan, bygg og geodata

Geomatikkbedriftene, Abelia, IKT-Norge, Direktoratet for byggkvalitet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og Kartverket inviterer til informasjonsseminar for samarbeid mellom offentlig og privat sektor innen geomatikk.

12:00 - 13:30

Seminaret er gratis og åpent for alle som ønsker å delta.

Ved å klikke på lenken over kommer du direkte til seminaret.

Det norske samfunnet er i ferd med å fulldigitaliseres, og en rekke samfunnskritiske områder avhenger av godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Nasjonal geodatastrategi (NGS) favner over flere slike områder, og befester samtidig betydningen av et godt samarbeid mellom aktører innen geomatikkfeltet. I sum handler dette om å sikre verdensledende offentlige tjenester på en kostnadseffektiv måte, ivareta samfunnets interesser og å skape verdier.

Det overordnede formålet med denne arena er å sørge for god dialog, forutsigbarhet og samvirke mellom offentlig og privat for å øke graden av tillitt og samarbeid mellom de ulike aktørene. Fokusområdene for denne arenaen vil være temaer og problemstillinger knyttet til aktørenes politiske og markedsmessige rammebetingelser.

Målene for arenaen er å skape en fast organisert felles møteplass for aktører og interessenter i geomatikkbransjen på tvers av offentlig og privat sektor, som:

 • Sikrer regelmessig kommunikasjon mellom aktørene om pågående og planlagte prosjekter, som enten direkte eller indirekte vil kunne påvirke aktørene.
 • Åpner for utveksling av relevante utfordringer/ideer som kan være aktuelt for konkret samarbeid mellom privat og offentlig
 • Belyser spesifikke problemstillinger som påvirker aktørenes rammebetingelser

Første arena for 2021 er et informasjonsseminar innen digitalisering av plan, bygg og geodata. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Program:

 1. Velkommen og innledning - Jorunn Kragset og Geir Hansen fra Geomatikkbedriftene
 2. Kartverket – store prosjekt, strategisk retning og frislipp av eiendomsdata – Johnny Welle, Kartverksjef
  a. Diskusjon og innspill
 3. Direktoratet for byggkvalitet DiBK – store prosjekt og strategisk retning – Olaug Nesheim, prosjektleder
  a. Diskusjon og innspill
 4. Kommunenes Sentralforbund – store prosjekt og strategisk retning – Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør
  a. Diskusjon og innspill
 5. Oppsummering med innspill til utfordringer og muligheter til oppfølging
Share