Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Webinar: Overgang til FKB 5.0, hvordan påvirker det meg?

Geovekst inviterer til webinar om FKB 5.0. Vi ser på hvilke følger overgangen vil ha for deg som bruker eller forvalter FKB-data.

09:00 - 10:30

Overgang til FKB 5.0 er nå vedtatt, og ny versjon skal etter planen på plass i forvaltningssystemet løpet av første kvartal 2023. I dette webinaret vil vi se på endringene mellom gammel og ny versjon, og snakke om opplegget for overgangen.

Webinaret skjer via Teams. Meld deg på her.

Agenda

  • Viktigste nyheter i FKB 5.0: Hvordan endringene i FKB-standarden vil påvirke ulike typer brukere.
  • Forvaltning av FKB-data: Tidsplan og opplegg for å ta i bruk FKB 5.0 i den felles forvaltningen av dataene i Sentral FKB og i andre sammenhenger.
Share

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Sentral felles kartdatabase (SFKB)

Sentral felles kartdatabase er et forvaltningssystem, der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database hos Kartverket. Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede data. 

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).