Skip to content

Tinglysingsgjenpart

En tinglysingsgjenpart er en gjengivelse av et dokument som blir tinglyst, enten i form av en kopi eller en avskrift. Alle som sender dokumenter til tinglysing må legge ved en gjenpart. Profesjonelle aktører må i tillegg bekrefte at gjenparten er korrekt, for eksempel med en attestert rett kopi. Gjenparten blir arkivert hos Kartverket etter tinglysing, og blir i ettertid brukt til å kontrollere om originaldokumentet er riktig tinglyst dersom det skulle oppstå tvil. Alle kan bestille kopier av de arkiverte gjenpartene.

Read more