Skip to content

Når er fristen for innlevering av meldinger til Etterretninger for sjøfarende (Efs)?

Frist for innlevering av melding til Efs er senest kl. 15.00 dagen for innleveringsdato. Meldingsteksten bes fortrinnsvis innlevert både på norsk og engelsk. Årets datoer for innleveringsfrister og utgivelsesdato for Efs er publisert i artikkelen «Innleveringsfrister og utgivelsesdato» på kartverket.no/efs.

Read more