Skip to content

Historiske kart

Søndre Trondhjems amt nr 4: Drontheim: Sør-Trøndelag

Kartserie: Amtskartsamling
Område: Trondheim
Årstall: 1681
Målestokk: 1:3750
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/
oppmåler:
Ukjent
Merknader: Anvist kong Christian