Skip to content

Historiske kart

Museumskart 176: Kystkart over Finnmark: Finnmark

Kartserie: Historiske sjøkart - museumskart
Område: Finnmark
Årstall: 1650
Målestokk: 1:100000
Teknikk: Håndkolorert, Litografi
Karttegner/
oppmåler:
Pieter Goos, Theunis Jacobsz