Skip to content

Historiske kart

Museumskart 173: Fra "Bergen til hoeck van Horrel": Hordaland

Kartserie: Historiske sjøkart - museumskart
Område: Hordaland
Årstall: 1650
Målestokk: 1:500000
Teknikk: Håndkolorert, Litografi
Karttegner/
oppmåler:
Pieter Goos