Skip to content

Historiske kart

Museumskart 170: Kart over kysten fra Arendal til Bergen: Større områder

Kartserie: Historiske sjøkart - museumskart
Område: Større områder
Årstall: 1648
Målestokk: 1:500000
Teknikk: Litografi
Karttegner/
oppmåler:
Robert Dudley