Skip to content

Historiske kart

Museumskart 168: Kysten fra Langesund til Svenskegrensen: Akershus,Buskerud,Vestfold,Østfold,Større områder

Kartserie: Historiske sjøkart - museumskart
Område: Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Større områder
Årstall: 1592
Målestokk: 1:750000
Teknikk: Håndkolorert, Litografi
Karttegner/
oppmåler:
Lucas Janszoon Waghenaer