Skip to content

Historiske kart

Museumskart 166: Kysten fra Trondhjem til Bergen: Sogn og Fjordane,Møre og Romsdal,Hordaland,Sør-Trøndelag

Kartserie: Historiske sjøkart - museumskart
Område: Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hordaland, Sør-Trøndelag
Årstall: 1592
Målestokk: 1:750000
Teknikk: Håndkolorert, Litografi
Karttegner/
oppmåler:
Lucas Janszoon Waghenaer