Skip to content

Historiske kart

Norge 10: Kart over Trondhjems Len samt Dele af Jemteland og Herjedalen: Hedmark,Møre og Romsdal,Nord-Trøndelag,Sør-Trøndelag

Kartserie: Norgesavdelingen
Område: Hedmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
Årstall: 1690
Målestokk: 1:400000
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/
oppmåler:
Ukjent
Merknader: Usikkert årstall